Search

როდის უნდა მივმართოთ ფსიქოლოგს?

Updated: May 28, 2020


ფსიქოლოგი არის პიროვნება, რომელიც სწავლობს ფსიქიკურ პროცესებსა და ადამიანის ქცევას ,თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ადამიანები ერთმანეთსა და გარემოზე.


ისინი მუშაობენ როგორც ინდივიდუალურად,ასევე ჯგუფურად, ოჯახებთან და დიდ ორგანიზაციებთან, მთავრობასა და ინდუსტრიაში.

აქ მოცემულია ზოგადი, რამდენიმე სახის თემა, რომელზეც ფსიქოლოგები მუშაობენ თავიანთ პრაქტიკაში:


· ფსიქიური ჯანმრთელობის პრობლემები, როგორიცაა დეპრესია, შფოთვა, ფობია და ა.შ.

· ქცევის ნევროლოგიური, გენეტიკური, ფსიქოლოგიური და სოციალური განმსაზღვრელები.


· ფსიქიკური ჯანმრთელობის როლი დაავადების თავიდან ასაცილებლად.

· ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია და კორექტირება.

· ტერმინალური (სასიკვდილო დიაგნოზის) დაავადებების ფსიქოლოგიური ასპექტების მართვა და სიცოცხლის ბოლომდე მოვლა;


· კოგნიტური ფუნქციები (მაგ. სწავლა, მეხსიერება, პრობლემის გადაჭრა, ინტელექტუალური უნარი).


· განვითარების და ქცევითი შესაძლებლობები:


· დანაშაულებრივი ქცევა, დანაშაულის პრევენცია და დანაშაულებრივი საქმიანობის მსხვერპლთა და დამნაშავეთა მომსახურება.


· დამოკიდებულებები, ნივთიერებების გამოყენება და ბოროტად გამოყენება (მაგალითად, მოწევა, ალკოჰოლი, რეცეპტი და რეკრეაციული საშუალებები).


· სტრესი, სიბრაზე და ცხოვრების წესის მართვის სხვა ასპექტები.


· სასამართლო კონსულტაციები ფსიქოლოგიურ ფაქტორების როლზე იურიდიულ საკითხებში (მაგალითად, უბედური შემთხვევები და ტრავმები, მშობლების შესაძლებლობები, საკუთარი პირადი საქმეების მართვის კომპეტენცია).


· ფსიქოლოგია სამუშაო ადგილზე (მაგ. მოტივაცია, ლიდერობა, პროდუქტიულობა, მარკეტინგი, ჯანსაღი სამუშაო ადგილები, ეკონომიკა).


· ოჯახური ურთიერთობები და პრობლემები.


· სოციალური და კულტურული ქცევა და დამოკიდებულებები.


· ურთიერთობა ინდივიდსა და იმ მრავალ ჯგუფს შორის, რომლის შემადგენლობაშიც შედის იგი (მაგალითად, სამუშაო, ოჯახი, საზოგადოება).


· ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც დაკავშირებულია სამუშაოს, სკოლაში, დასვენებასა და სპორტში.

ბევრ ჩვენგანის ცხოვრებაში, გარკვეულ ეტაპზე, სხვადასხვა პრობლემა იჩენს თავს. ეს შეიძლება იყოს სტრესი სამსახურში, პრობლემები პარტნიორთან თუ ოჯახის წევრებთან. ამ ალტერნატიულ ბრძოლაში შეიძლება გაჩნდეს ემოციასთან დაკავშირებული პრობლემები,როგორიცაა დეპრესია ან შფოთვა, ან ქცევითი ანომალიები.მაგალითად: ალჰოკოლზე ან ნიკოტინზე დამოკიდებულება და ა.შ.

ზოგჯერ, ცხოვრებისეული პრობლემების მოგვარებას საკუთარ თავზე მუშაობაც ამსუბუქებს, მაგრამ არის ხოლმე ისეთი პერიოდები, როცა გარკვეულ სიტუაციებში პროფესიონალის ჩარევაა საჭირო.

მაგალითად:

· პრობლემები ემოციის რეგულაცის დროს.

· პროდუქტიულობის შემცირება (სამსახურსა თუ სასწავლებელში).

· ძილისა და მადის დარღვევები.

· ურთიერთობების დამყარების პრობლემები.

· ტრავმული გამოცდილება.

მსგავს სიტუაციებში მიმართეთ სპეციალისტს.


ჩვენთან კი, თქვენ შეგიძლიათ გაიაროთ უფასო ფსიქო-კონსულტაცია ყოველ დღე 18:00-დან 22:00 საათის ჩათვლით.

წყარო: https://cpa.ca


54 views0 comments
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now